Posted in Քիմիա

Նյութերի քանակական և որակական հատկությունները

Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ:

Ինչպիսի՞ տարրերից է կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr, տարրերի  ատոմների զանգվածային բաժինները՝ w,զանգվածային հարաբերությունները:

Տնային աշխատանք՝ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

  • Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը

h2O – ջրածին և թթվածւն

CO2 – Ածխածին, թթվածին

Al2O3 – Այլնումին, թթվածին

P2O5 – Ֆոսֆոր, թթվածին

SO2 – Ծծումբ,թթվածին

  • Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr

h2O – 16

CO2 – 44

Al2O – 70

SO2 – 142

P2O5 – 62

  • Որոշեք տարրերի զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները բարդ  նյութերում:

h2O – 1:8

11,11%

88, 89%

CO2 – 3:8

Al2O – 27:8

P2O5 – 31:40

SO2 1:1