Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Աշխարհում կա ամենաքիչը 30000 սպիտակուցների տեսակ: Նրանք ինչպես տառեր լինել  համադրվում են միմյանց հետ,որպեսզի ստացվի մակրոմոլեկուլյան շղթաներ: Եթե ամինաթթուները գտնվում են ճիշտ հաջորդականությամբ ուրեմն շղթան դառնում է ակտիվ գործող սպիտակուց։ Ամինաթթունները դասավորվում են սպիտակուցի մեջ ծրագրավորված հենց այց դասավարվածութոյւնն է որոշում սպիտակուցի բնույթը, կառուցվածքը և հատկությունները:Սպիտակուցի շղթայում ամինաթթուների դասավորվածությունը կարևոր է, եթե ամինաթթուները սխալ են հերթականությամբ ապա ստացվում անօգուտ շղթա: