Posted in Անատոմիա, Uncategorized

Անատոմիա

1.Նկարագրել Գեղձերի 3 տեսակները։Բերել օրինակներ։
Արտազատական գեղձերն են՝ արցունքագեղձը, քրտնագեղձը, թքագեղձը:
Ներզատական են այն գեղձերը, որոնք ծորան չունեն և նրանց արտարած հորմոնները անցնում են արյան մեջ:
Խառը գեղձերը նրանք են, որոնք համ արտազատական համել ներզատական ֆունկցիաներ:
2. Վահանաձև գեղձ որտեղ է գտնվում, ինչ հորմոն է առաջացնում , որոնք են 4 հիվանդությունները գրել առաջացման պատճառները։
3. Մակերիկամներ, մակուղեղ որտեղ են գտնվում, ինչ հորմոն են առաջացնում , որոնք են հիվանդությունները գրել առաջացման պատճառները։