Posted in Աշխարագրություն, Uncategorized

Իրան: Աշխարհագրություն

1.Քարտեզի վրա նշել Իրանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:world_map_blank-11

2.Բնութագրեք Իրանյի աշխարհագրական դիրքը:

Իրանն ընկած է Ասիա աշխարհամասի հարավարևմտյան մասում և զբաղեցնում է Իրանական բարձրավանդակի ընդարձակ տարածքի 2/3 մասը՝ Միջագետքից մինչև Կոպետ-Դաղի կատարները տարածվելով մոտ 1400 կմ, և Արաքսից մինչև Պակիստանի սահմանակից Բելուջիստան՝ մոտ 2250 կմ։
3.Ի՞նչ դեր ունի Իրանը հվ-արմ Ասիայում:

Իրանը թողարկում է պարարտանյութեր, պլաստմասաներ, ռեետինատեխնիկական ապրանքներ, ներկեր, լաքեր, լվացող նյութեր։ Իրանական ձեռագործ գորգերը մեծ պահանջարկ ունեն միջազգային շուկայում։ Իրանը արտահանում է նաև ավտոմոբիլներ, տրակտորներ, էլեկտրատեխնիկական և էլեկրոնային մեքենաներ։


4.Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:

Իրանը ունի բնական հանածոների մեծ պաշարներ` նավթ,գազ,գունավոր մետաղներ(երկաթ,պղինձ,կապար,ցինկ,քրոմ,մոլիբդեն)ունի շինանյութի մեծ պաշարներ(մարմար),քարածուխ,ուրան և այլն այս ամենի շնորհիվ է որ Իրանը գնալով զարգանում է:

Posted in Աշխարագրություն, Uncategorized

Աշխարհագրություն

1.Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Քիմիական  Արդյունաբերությունը զբաղվում է մետաղների, պլաստմասանների, կաուչուկների, մանրաթելերի, պարարտանյութերի և զանազան այլ քիմիական նյութերի արտադրությամբ։ Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այնպիսի նյութեր, որոնք բնության մեջ չեն լինում: Առավել հայտնի արտադրատեսակներն են ծծմբական թթուն. հանքային պարարտանյութերը, սինթետիկ կաուչուկը, սինթետիկ մանրաթելերը, պլաստմասաները:

2.Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:

Քիմիական արդյունաբերությունը լայն տարածություն ունի տնտեսության մեջ:Քիմիական արդյունաբերության շնորհիվ ստանամենք սննդամթերք,մետաղների,պլասմասաներ,մանրաթելեր,պարարտանյութեր և այլ քիմիական նյութեր

3.Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:

Տարբեր են միայն տարբեր տարածաշրջաններում արտադրվող պարենի
տեսականին եւ ծավալները, որոնք պայմանավորված են հողակլիմայական պայմաններով,
ինչպես նաեւ պահանջարկի ու սպառման գործոնով
Posted in Աշխարագրություն, Uncategorized

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն 18.12.2018թ.

 

  1. Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները:
62f319ad-6b96-4041-b1ee-f63c0ce0f493-1424-0000033be1d6fc3e_tmp.png
  1. Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում:

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում շատ մեծ դեր ունի: Նրա  շնորհիվ աշխատում են գյուղատնտեսական տարբեր տեխնիկաներ, օրինակ՝ տրակտոր, եքսկավատով և այլն: Նրանով աշխատում են քաղաքային պայմաներում օգտագործվող տարբեր առարկաներ:

3. Որո՞նք են վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Ածուխ, նավթ գազ ,տորֆ, փայտանյութ;

Posted in Աշխարագրություն, Uncategorized

27.11.2018թ.

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներ՝ գյուղատնտեսական բույսերի մշակությամբ և գյուղատնտեսական կենդանիների բուծմամբ՝ երկրագործական և անասնաբուծական մթերքներ ստանալն է:

  • Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
    ա) գյուղատնտեսությունն է
  • Ռուսաստան, Գերմանիա, Կանադա, ԱՄՆ
    բ) արդյունաբերությունն է

ԱՄՆ, Ճապոնիա, Իտալիա, Գերմանիա

գ) սպասարկման ոլորտն է

Ավստրիա, Դանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա

  • Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

Ես կարծում եմ, երբ սերունդը փոխվում է,  փոխվում է նաև թե աշխարհը, թե էլեկտրոնիկան, որ օգնում է մարդուն կյանքում, և թե մարդկանց մտքերը: Մարդիկ ավելի խելացի են դառնում, ունենում են նոր մտքեր, որոնք նրանց օգնում են հայտնաբերել տարբեր սարքեր, որոնք օրինակ օգնում են գյուղատնտեսության հարցում  կամ էլ արդյունաբերության: