Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն

531.

32

532.

52

533.

7

534

9:1

535.

Ցանկացած արտագծյալ քառանկյան հանդիպակաց կողմերի գումարները հավասար են:եթե զուգահեռագծի բոլոր հանդիպակաց կողմերը իրար հավասար են, նշանակում է, որ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

536.

Այո

537.

Այո

538.

Ոչ

539.

63

540

60,120

541.

Հիշենք որ ուղղանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ են (90 աստիճան), այսինքն երկու հանդիպակած անկյունների գումարը կստացվի 180 աստ.

542

Ոչ

543

Հավասարասրուն սեղանի հանդպիակած անկյունների գումարը հավասար է 180 աստ.

552.

11

553

26

Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Առցանց -աշխատանք

1) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը հավասար են 2 սմ և 8 սմ: Գտեք սեղանի պարագիծը:

2+8=10

10+10=20

2) Գտեք շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերը,  եթե նրա պարագիծը 40սմ է, իսկ հիմքերից մեկը 4 անգամ փոքր է մյուսից:

4+1=5

5+5=10

40:10=4

4×1=4

4×4=16

 

3) Շրջանագծին արտագծած հավասարասրուն սեղանի հիմքերից մեկը հավասար է մյուսի եռապատիկին, իսկ սեղանի սրունքը 8սմ է: Գտեք սեղանի հիմքերը:

8+8=16

16:(1+3)=4

4×1=4

4×3=12

4) Հավասարասրուն սեղանին ներգծած է շրջանագիծ: Այդ սեղանի պարագիծը 60սմ է: Գտեք նրա սրունքը:

60:2=30

30:2=15

 

5) Հավասարասրուն սեղանի սրունքը 8 սմ է, իսկ փոքր հիմքին առընթեր անկյունների գումարը՝ 300°: Գտեք այդ սեղանին ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

2

6) Ապացուցեք, որ եթե զուգահեռագծին կարելի է ներգծել շրջանագիծ, ապա այդ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

a+a=b+b

a=b

այսինքն հանդիպակած կողմերի գումարը հավասար=> բոլոր կողմերը կրարա հավասար են, իսկ շեղանկայն բոլոր կողմերը նույնպես հավասար են

 

 

7) Շրջանագծին ներգծած է ABC եռանկյունն այնպես, որ AB-ն տրամագիծ է: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե՝

ա) BC=1340,

 

134:2=67

180:2=90=անկ. c

180-134=46

46:2=23+անկ. B

բ) AC=700:

<B=35

<C=90

90-35=55

<A=55

8) Շրջանագծին ներգծված է BC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյունը: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե BC=1000:

100:2=50

130:2=65

9) Շրջանագծին ներգծած է ABCD քառանկյունը, որի մեջ <A=1040 և <B=710: Գտեք <C և <D-ն:

c=76

d=109

10) Արդյոք կարելի՞ է տրված ABCD քառանկյանը արտագծել շրջանագիծ, եթե՝  <A=640, <B=950, <C=1060:

Ոչ

Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Եռանկյան մակերես

Տեսական նյութ:

Թեորեմ Եռանկյան մակերեսը հավասար է հիմքի և բարձրության արտադրյալի կեսին:

Եռանկյան(ACB) մակերեսը հավասար է

3r

S=1/2AB x CH

Հետևանք 1. Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա էջերի արտադրյալի կեսին:

Առաջադրանքներ

1) Դիցուք՝ a-ն եռանկյան հիմքն է, h-ը՝ բարձրությունը, իսկ S-ը՝ մակերեսը: Գտեք՝

ա) S-ը, եթե a=7սմ, h=11սմ,

S = 7 x 11/2 = 38.5

բ) h-ը, եթե a=14սմ, S=37,8սմ^2,

h = 37,8 : 14 x 2 = 5.4

գ) a-ն, եթե S=h^2, h=2սմ:

a=2^2 : 2 x 2 = 4

2) ABC եռանկյան AB և BC կեղմերը համապատասխանաբար 16սմ և 22սմ են: Գտեք BC կողմին տարված բարձրությունը, եթե AB կողմին տարված բարձրությունը 11սմ է:

8

3) Գտեք ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը, եթե նրա էջերն են՝

ա) 4սմ և 11սմ.S = 4 x 11 44, բ) 12սմ և 3դմ.S = 12 x 3 = 36:

4) Եռանկյան երկու կողմերն են 7,5 սմ և 3,2 սմ: Դրանցից մեծին տարված բարձրությունը 2,4սմ է: Գտեք տրված կեղմերից փոքրին տարված բարձրությունը:

7.5 x 2.4/2 / 3.2 = 7,5/0,8 = 9, 375

5) Ուղղանկյուն եռանկյան էջերից մեկը 14սմ, իսկ անկյուններից մեկը` 45: Գտեք եռանկյան մակերեսը:

<B=45, <A=90 => <C = 45 = AC=AB=14

14 x 7 = 98

6) ABC եռանկյան մեջ <C=135, AC=6դմ, իսկ BD բարձրությունը 2դմ է: Գտեք ABD եռանկյան մակերեսը:

<DCB=180-135=45=> <DBC => =2

(2+6) x 2/2=8