Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Հանրահաշիվ

516.

1 4

2 3,1

3   1

4   5

5      1,13

6      7,2

7          0,3

8          57,1

 

522.

1   6

2    12

3     20

4       35

5      90

6      560

√18

 

523

1  2√3

2    3√2

3     2√5

4     2√6

5       3√3

6       2√7

7        4√2

8        3√5

9         5√2

10      6√2

 

526.

1   20

2     18

3     30

4       48

5       220

6       105

7        210

8       630

9        154

 

227.

1     8

2     15

3         30

4         70

5           20

6         900

7           800

8         5000

 

530

1   7/9

2       8/10

3       4/3

4              3/2

5             13/29

 

Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Առցանց աշխատանք (Հանրահաշիվ)

Առաջադրանքներ:

1)Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա) 25սմ2 — 5սմ

բ) 1մ2,    1մ

գ) 400մմ2, 20 սմ

դ) 49 դմ2,   7դմ

ե) 16 կմ2,     4կմ

զ) 1հա:      100 մ

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) 10 000  -100  +100

բ) 3600      -60    +60

գ) 640 000    -800   +800

դ) 1 000 000   -1000   +1000

ե) 1/4                 -1/2       1/2

զ) 19;                 — 1/3            1/3

է) 2536;              — 5/6       5/6

ը) 1649:                -4/7      +4/7

 

Արմատները նշելուց հետո  ստուգիր:

Օրինակ՝ ե) (1/2)^2=¼

(-1/2)^2=¼

Պատասխան՝ ½ և -½

 

3) Պատասխանիր հարցերին:

 •  Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:

Ոչ

 •   Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:

Այն թիվը, որով բազմապատկում ենք իրենով, ստացվում իր քառակուսի արմատով թիվը

 •  Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը,իսկ զրո՞ն:

Դրականը- երկու

Զրո- հենց ինքը

 •  Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատներն են:   այո

4) Գտեք թվեր, որոնց  քառակուսին հավասար է նշված թիվը /միշտ է հնարավո՞ր/

ա) 4  -2  +2

բ) 100  -10  +10

գ) −6; չկա

դ) 81; -9  +9

ե) −0,25 չկա

զ) 0;   0

է) 0,09  -0,3     +0,3

ը) 1,21  -1,1      +1,1

5) Ցույց տուր, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,  11×11=121

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,  -13x(-13)=169

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,   1,7×1,7=2,89

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:  0,7x(0,7)=0,49

 

Առաջադրանքներ կրկնողության բաժնից:

7)Լուծիր պարզագույն հավասարումներ՝

1. x=6

2.x=-8

3.x=-3

4.x=11

5. x=10

6.  x=-4

7.x=3

8.x=4

9.x=12

10. x=-24

 

8) Լուծիր պարզագույն անհավասարումները՝

ա. x<1

բ. x>-1

գ.x<-1

դ. x<-6.5

9)Լուծիր անհավասարումները՝

1.Սխալ է

2. x<5

3. սխալ է

4. R

 

10)Լուծիր անհավասարումները /լրացուցիչ/

 1. x>=4.5

2. x<=2

3. x>=5/16

4. x<=5

Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Հանրահաշիվ, 25-26

Օր/ ԵրկիրՀայաստան
վարակակիր
ԻտալիաՖրանսիաԻրանՀարավային Կորեա
23.03.2356000016890230009000
24.032496400020000240009037
25.032656917622304 270179137
26.032907438625233294069241
27.03

23.03.2020

Ամեն օր կատարել օրվա ամփոփում:

1.Գրիր  աղյուսակում նշված ա  ընդհանուր վարակակիրների թիվը-23.03 -ի տվյալներով:

2.Այսօր  ո՞ր երկիրն  է ունեցել ավելի շատ թվով վարակակիրներ,  նշիր անունը-23.03 -ի տվյալներով:

23.03.2020  Իտալիա

24.03.2020  ԱՄՆ

25.03.2020  Իսպանիա

26.03.2020

այսօրվա տվյալներով կազմել դիագրամ, տես օրինակը՝

20200325_151059

4.Հայաստանի հիվանդների թիվը ընդհանուր այդ օրվա հիվանդների թվի  ո՞ր մասն է կազմում: ՕրինակՀայաստան՝ 40, ընդհանոջր թիվը՝ 1200, կազմում ենք հարաբերություն՝
40/1200=4/120=1/30

23.03.2020. 235/353905   47/70781

24.03.2020. 249/402384   1/1616

25.03.2020  265/455235  53/91047

26.03.2020  290/486702   145/243351

5.Հայաստանի հիվանդների թիվը Հայաստանի բնակչության ո՞ր  մասն  է կազմում:

26.03.2020
Հայաստանի բնակչության թիվը-  3000000
Վարակակիրների թիվը-290
Կազմում եք հարաբերություն  290/3000000  29/300000

6. Հայաստանի հիվանդների թիվը ընդհանուր այդ օրվա հիվանդների թվի  ո՞ր տոկոսն է կազմում:

0,06%

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Թեմա՝ Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

1․հատկ․

Oրինակ՝

a^3 • a^5=a^8

a^m • a^n = a^m+n

2. հատկ․

a^9 : a^3 = a^6

a^m : a^n = a^m-n

3. հատկ․

(a^4)^3 = a^4 • a^4 • a^4 = a^12

(a^m)^n = a^m•n

4. հատկ․

(a/b)^5 = a^5/b^5

(a/b)^m = a^m/b^m

5. հատկ․

(a•b)^m=a^m b^m

133

ա․2^3 · 2^4 = 2^7

բ․5 · 5^6 = 5^7

գ․ 4^3 · 4^2 · 4 = 4^6

դ․7^2 · 7 · 7^5 = 5^8

ե․3^6 · 3^7 · 3 · 3 = 3^15

զ․6^4 · 6^4 · 6^3 · 6^2 = 6^13

է․11^2 · 11^2 · 11^2 = 11^6

ը․9^3 · 9^6 · 9^2 · 9^4 · 9 = 9^16

134

ա․a^5 · a^4 = a^9

բ․a^3 · a^8 = a^11

գ.a10 · a =a^11

դ․a · a7 = a^8

ե․a · a = a^2

զ․a · a2 · a3 · a4 = a^10

135

ա․2^5 : 2^4 = 2

բ․3^7 : 3^8 = 1/3

գ․5^9 : 5 = 5^8

դ․10^3/10 = 10^2

ե․ 5^7/5^13 = 5^-6

զ․8^12/8^10 = 8^2

136

ա․a^7 : a^3 = a^4

բ․a^8 : a^12 = a^4

գ․a^6 : a = a^5

դ․a^12/a^4 = a^8

ե․a^20/a^22 = 1/a^2

զ․a^20/a = a^19

137

ա․(10/12)^2

բ․(4/5)^6

գ․(25/7)^4

դ․(m/a)^8

ե․m15/a8

զ․(n/a)^12

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Թվային անհավասարությունների հատկությունները

Հատկություն 1.

Եթե a, b,c և d թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա a+c<b+d:

Հատկություն 2.

Եթե a, b,c և d դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա

ac<bd:

ssiodsuifticetrhesdhksdhjhhjksduiksdghdhjhhj

Հատկություն 3.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա an<bn, nN:

Հատկություն 4.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա -a>-b:

Հատկություն 5.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, իսկ c-ն բացասական թիվ է, ապա ac>bc:

Հատկություն 6.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա 1a>1b:

Երբեմն անհրաժեշտ է լինում օգտագործել ոչ խիստ անհավասարություններ՝ կամ :

ab արտահայտությունը նշանակում է, որ կամ a<b կամ a=b:

a<b<c, ab<c, a<bc, abc անհավասարություններն անվանում են կրկնակի անհավասարություններ:

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

23.09.2019թ.

Պ.Զ

Թեմա երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում

1+1=2

1+x=2

 

3x+2y-5=0

2 անհայտ, առաջին աստ. հավ.

x-ի գործակից 3

y-ի գործակից 2

-5-ազատ անդամ

 

ax+by+c=0

 

Օրինակ. 1.

x+y=7

x=1       1+6=7 լուծում է.

y=6      (1,6)- հավ. լուծում է.

x=6,5      (6,5 ; 0,5)

y=0,5

 

Առ. 6.

2x+3y=10(Աննայի)

 

Առ. 7.

3x+2y-1=0

(1,-1)               3.1+2. (-1)-1=0

(5;-7)              3-2-1=0

(-3;5)                                Պ. (1-1) լուծ. է

 

Առ. 10.    x+y-5=0

y=9  1. (3;2)      0;5

y=2   (4;1)

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Անբողջ թվեր,ռացիոնալ թվեր,գործողություններ դրանց հետ

12.09.2018թ.

Տնային

1․Կատարել ամբողջ թվերով գործողությունները

 1. -10+15=5
 2. -45+15=-30
 3. 22+(-5)=17
 4. -11+(-37)=-48
 5. 112-144=-32
 6. -12-(-46)=34
 7. 36-(-4)=40
 8. -45×5=-225
 9. -12x(-6)=72
 10. 144:(-12)=-12
 11. (-165):(-11)=15

2․Կատարել ռացիոնալ թվերով գործողությունները

 1. 3/5-3/4=-3/20
 2. 5/11+(-6/7)=-31/77
 3. -7/8-9/12=-39/24=-13/8=-1 ամբողջ 5/8
 4. 6/42+7/36=85/252
 5. 1/7×8/9=8/63
 6. -2/5×2/3=-4/15
 7. (-27/28)x(-7/8)=189/224
 8. 5/6:(-5/12)=-2/1=-2
 9. (-11/27):(-121/9)=1/33
Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

19.03.2019թ. Հանրահաշիվ 7

363. ա) Երկու հաջորդական զույգ թվերի գումարը 38 է: Գտեք այդ թվերը:

18,20

բ) Երեք իրար հաջորդող զույգ թվերի գումարը 18 է: Գտեք այդ թվերը:

4,6,8

գ) Երկու հաջորդական կենտ թվերի գումարը 24: Գտեք այդ թվերը:

11,13

դ) Երեք իրար հաջորդող կենտ թվերի գումարը 21: Գտեք այդ թվերը:

դ) 5,7,9