Posted in Ֆիզիկա՝ տանը և դասարանում, Uncategorized

Ֆիզիկա 07.05.2019թ.

Պինդ մարմինների հեղուկների և գազերի ճնշումը

Ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն  դրա մոդուլից, այլև այն մակերևույթի մակերեսից,որին ուղղահայաց ազդում է ուժը: Այն մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին կոչվում է ճնշում:

Ճնշում=  =p=

Բանաձևի մեջ

F-մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը

P-ճնշում

S-մակերևույթի մակերեսը

Եթե ունենք երկու մարմիններ, որոնց մակերեսները S1, S2-ը, նրանց առաջացրած ճնշման ուժը F1, F2:

S1=S2

F1>F2

P1=P2

 

Երկրորդ դեպք

Եթե

S1<S2

F1=F2

P1>P2

 

Ճնման միավորը 1 Պասկալն է ի պատիվ Ֆրանսիացի գիտնական՝ Բլեզ Պասկալի:

Որպես ճնշման միավորը ընդունում են այն ճնշումը,որը գործադրում է 1 նյուտուն  ուժը 1մ2 մակերեսով մակերևույթի վրա՝ այդ մակերևույթի վրա՝ այդ մակերևույթին ուղղահայաց ազդելով:

1Պա ճնշում է գործադրում 100գ. Զանգվածով կշռաքարը՝ ուղղահայաց ազդելով 1մ2 մակերեսի վրա:

100գ=100 հատ  1գ

 

Մոտավորապես  1 Պա ճնշում է գործադրում տետրի թուղթը՝ ձեռքի ափին:

 

   Ճնշման կիրառությունները

Կենսաբանության մեջ

Ա. Զույգ կճղակավոր կենդանիների մոտ, ճահիճների կամ խոր ձյան վրա քայլելիս, կճղակները, բացվում են (հեռանում են իրարից): Դա մեծացնում է հենման մակերեսը և խիստ փոքրացնում է գործադրվող ճնշումը: Կենդանին չի խրվում ճահճի կամ ձյան մեջ:

Posted in Ֆիզիկա՝ տանը և դասարանում, Uncategorized

Ֆիզիկա 03.05.2019թ.

Այն մեխանիկական սարքերը, որոնք ծառայում են ուժերի մոդուլները կամ ուղղությունները փոփոխելու համար, կոչվում են մեխանիցմներ։ Բարդ մեքենաների մեծ մասը կազմված է հետևյալ պարզ մեխանիզմներից՝ լծակ, ճախարակ, թեք հարթություն, որլորան և պտուտակ։

Լծակը մի ձող է, որը կարող է պտտվել անշարժ հենարանի՝ առանցքի շուրջը։ Հենման կետից ուժի ազդման գիծ եղած հեռավորությունը անվանում են ուժի բազուկ, նշանակումց ենք l։ ՈՒժի բազուկը որոշելու համար պետք է հենման կետից ուղղահայաց իջեցնել ուժի ազդման գծին։

Լծակի կանոնը․ Եթե լծակը մնա համասարակշռության մեջ, եթե նրա վրա ազդող ուժերի մոդուլները հակադարձ կամեմատական են այդ ուժերի բազուկներին։ Սահմանումը՝  F1/F2 = l1/l2։ Լծակի օրինակ է լինգը, որի միջոցով տեղաշարժում կամ բարձրաձնում են ծանր բեռներ։

Posted in Ֆիզիկա՝ տանը և դասարանում

Խնդիրների լուծում

82.

Է. Ղազարյանի  դասագրքի էջ 173:             Fծ=mg=2000կգ. 9,8 ն/կգ=19600ն

82. M=2տ=2000կգ.

g=9,8ն.

Fծ=

 

83.

m=0,5

g=9,8 n kg

f=m=0,5*9,8=4,9

86

f=90 n

m=? f=mg

m f/g = 90/10=9

93.

f=21 n

f=kx

x= 105n m

x = f = 21/105 0,2=200sm

Մեխանիկական աշխատանքը ֆիզիկական մեծություն է որը հավհասար է մարմնի վրա ազդող ուժի և ուժի ուղությամբ անցած ճանապարհի արտադրանքը

Աշխատանքը նծանակում ենք A  բանաձևը

A=F*S

Որտեղ A-մեխանիկական աշխատանքն էր մարմնի վրա ազդող ուժը S միավվորների մհ   որպես ուժի աշխատանքը՝ մեկ մետր ճանապարհ անցնելիս  այտ միվորը  ջո ուլ ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջեմս  ջոուլի

հզորություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը որը հավհասար է աշխատանքը  այն ժամանակա  միջոցին ,որը ընթացքում կատարովել է այտ աշխատանքը: