Posted in Առողջագիտություն, Uncategorized

Առողջագիտական ստուգատես ռազմամարզական ճամբարում

Արատեսյան ռազմամարզական ճամբարի բաղադրիչը առողջագիտական ստուգատեսն էր։ Մենք ամփոփեցինք այս տարվա առաջին օգնության առողջագիտական հնարքները։ Մենք բաժանվեցինք խմբերի որտեղ մենք ստացանք կոնկրետ իրավիճակային ։ Օրինակ՝ շան կամ օձի կծծած, օտար մարմին մարդու մարմնում, արնահոսություն, գիտակցության կորուստ, սրտի կանգ։ Ընդանուր հետաքրքիր էր։ Կարծում եմ, որ այսպիսի հմտությունները շատ կարևոր են մարդու կյանքում։

Posted in Իրավունք, Uncategorized

Հավաքների կազմակերպման իրավունք

Ընթացք՝

  • Հավաքի հասկացությունը

Հավաքը, դա երկու կամ ավելի անձանց խաղաղ և առանց զենքի ժամանակավոր ներկայությունն է որևէ վայրում` հանրային որևէ պահանջի շուրջ ընդհանուր կարծիք ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ: Հավաքը հանրային է և դրան կարող է մասնակցել ցանկացածը։ Հավաքն իրականացվում է մեկ վայրում հավաքվելու կամ երթի, քարոզարշավի միջոցով։ Հավաքը իրականացվում է պետական, համայնքային կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բացօթյա տարածքում ։

Համաչափության և այլ հիմնարար սկզբունքները

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք սույն օրենքով սահմանված իրենց լիազորություններն իրականացնելիս պարտավոր են ղեկավարվել համաչափության և վարչարարության մյուս հիմնարար սկզբունքներով։

  • Հավաքների ազատության սահմանափակումների հիմքերը

Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն այն դեպքում, հավաքի ժամանակ խախտվում են տվյալ կանոնները. պետական անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների կանխումը, հանրության առողջության ու բարոյականության, այլոց սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը։

Արգելվում է հավաքների ազատության օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպատակով։

  • Հավաքներին մասնակցելու իրավունքը

Հավաքներին մասնակցելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք։ Ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու անձին մասնակցել որևէ հավաքի կամ խոչընդոտել նրա մասնակցությունը որևէ հավաքի։ Հավաքի մասնակից է այն անձը, որը հավաքի անցկացման ժամանակ գտնվում է հավաքի վայրում` հավաքին մասնակցելու նպատակով: Հավաքի մասնակից չեն հավաքի անցկացման վայրում հավաքի անցկացման ժամանակ իրենց լիազորություններն իրականացնելու կամ աշխատանքային պարտականությունները կատարելող անձիք։

  • Հավաքի կազմակերպիչը Հավաքի կազմակերպիչ կարող է լինել հավաքին մասնակցելու իրավունք ունեցող յուրքանչյուր ոք, ինչպես նաև ցանկացած իրավաբանական անձ։

Հավաքի կազմակերպիչը հավաքի ղեկավարն է։ Եթե հավաքը կազմակերպվում է իրավաբանական անձի կողմից, ապա հավաքի ղեկավարը իրավաբանական անձի ղեկավարն է։ Կազմակերպիչը կարող է հավաքի ղեկավարումը հանձնարարել այլ անձի։ Եթե հավաքի ղեկավարի պարտականությունները փաստացի իրականացնում է այլ անձ, ապա նա է կրում սույն օրենքով հավաքի ղեկավարի համար սահմանված իրավունքները և պարտականությունները։

Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Դոմինանտություն

Լրիվ դոմինանտության դեպքում արտահայտվում են միայն դոմինանտ հատկանիշները։

Օրինակ` եթե ծաղիկի դոմինանտ գույնը կարմիր է ուրեմն արտահայտվում է միայն կարմիր գույնը։

Ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում արտահայտվում են և դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշները։

Օրինակ`

Կոդոմինանտության դեպքում արտահայտվում են երկուսն էլ, բայց դոմինանտը ավելի շատ։

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Գրականություն

  • ա. Եղիշե Չարենցի ո՞ր բանաստեղծությունն է հնչում տեսանյութում: Հենց այդ բանաստեղծությունն էլ սովորիր անգիր:
  • բ. 4-6 նախադասությամբ արձակ ձևակերպիր «Տաղ անձնականի» բովանդակությունը:

“Տաղ անկձնական” բանաստեղծությունը Չարենցը սկսում է Կարսը լքելու մասին խոսելով։ Գրում է, որ անց է կենում օտար քաղաքներով, տեսնում է օտար դեմքեր։ Նաև նշում է Կարինե Քոթանճյանին, ասելով, որ նույնիսկ հրաժեշտ չտվեց նրան։ Չարենցը խոսում էր կյանքի անհավասարությունից և ամբողջ բանաստեղծության մեջ արտահայտում կարոտ:

Ինչպես և Հայաստանի միջնադարյան շատ քաղաքներ, Կարսը սկզբում բերդ է եղել, և հայ պատմիչներն այն հենց այդպես էլ ներկայացնում են՝ «Բերդ Կարուց»։ 9 – 13-րդ դարերում բերդի շուրջն էլ ծավալվել է քաղաքը, իսկ այն վերածվել է միջնաբերդի։ Հետագայում՝ պարսկա–թուրքական տիրապետության մռայլ ժամանակներում, Կարսի հայկական բերդը, որը գտնվում է քաղաքի արևելյան մասում, շարքից դուրս է եկել։ Սակայն թուրքերը, հաշվի առնելով Կարսի սահմանամերձ լինելը, այն պարբերաբար ամրացրել են պաշտպանական նոր կառույցներով։ Ամրակայվող աշխատանքները շարունակվել են այն աստիճանի, որ Կարսը, որպես ամրություն, 19-րդ դարի կեսերին համարվում էր աշխարհում հռչակ ունեցող բերդ։

Քաղաքում վեր է խոյանում Առաքելոց եկեղեցին, որը կառուցել է Աբաս Ա Բագրատունին։

  • Կարսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի

Կարսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի, հայ առաքելական եկեղեցի էր պատմական Այրարատ նահանգում՝ Կարս քաղաքում։ Ներկայումս գործում է որպես մզկիթ։ Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին կառուցվել է Կարսում՝ 940-ական թվականներին, Աբաս Բագրատունու օրոք։ 1579 թվականին օսմանյան թուրքերը եկեղեցին վերածում են մզկիթի իսկ, այնուհետև, երբ Կարսը գտնվում էր Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, եկեղեցին վերածվում է ռուս ուղղափառի։

  • Կարինե Քոթանճյանի մասին

Ո՞վ էր Կարինե Քոթանջյանը: Կարինեն ու Չարենցը ծանոթացել էին Կարսում: Հետո Կարինեին հարազատները տեղափոխել էին Թիֆլիս՝ պատերազմի թոհ ու բոհից հեռու, առավել ևս, որ Կարինեն ընկերուհիների հետ ցանկանում էր մեկնել ռազմաճակատ:Բայց Կարինեն չէր կարող հայրենիքից հեռու լինել: Ու այն ժամանակ, երբ ուրիշները փախչում էին հայրենիքից, Կարինեն՝ հետևելով Թումանյանի կոչին՝ օգնել որբերին և գաղթականներին, 1915թ-ին Թիֆլիսից գալիս է Էջմիածին՝ գթության քույր աշխատելու համար: Կարճ ժամանակ անց, սակայն, նա ծանր հիվանդանում է: Հարազատների ջանքերով Կարինեին տեղափոխում են Մոսկվա՝ բուժվելու:1916թ-ի գարնանը Կարինեն կարճ ժամանակով գալիս է Կարս, ուր և դարձյալ հանդիպում է Չարենցին: Նա Չարենցին համոզում է մեկնել Մոսկվա և ուսանել Շանյավսկու ժողովրդական համալսարանում:1916թ-ի սեպտեմբերին Չարենցը մոր օգնությամբ համոզում է հորը՝ ֆինանսավորել իր Մոսկվա ուղևորությունը: Մոսկվայում Չարենցն ու Կարինեն ապրում են բուռն կյանքով: Չարենցը գրում է «Վահագն», «Աթիլլա» պոեմները և «Ծիածան» ժողովածուն (որը և հրատարակում է Մոսկվայում):1917թ-ի մարտին Չարենցը որոշում է վերադառնալ հայրենիք ,իսկ Կարինեն մնում էր Մոսկվայում:

Posted in Պարսկերեն, Uncategorized

Օմար խայամ

Քառյակներ

«Պիտի ապրե՛լ,- ասում են մեզ գրո՛վ,խոսքո՛վ սուրբ Ղուրանի,-Ինչպես ապրեք, էդպիսի՛ն էլ հաջորդձեր կյանքը կլինի»:Ու անբաժան եմ ես գինո՛ւց,ամենուրեք՝ սիրունի՛ս հետ,Որ էսպե՛ս էլ զարթնեմ,երբ գա օրը Ահեղ դատաստանի։

***
Տիեզերքն համայն մտովի տեսա ու շոշափեցի,
Մարդկային հոգու ճախրանքներն
ամեն ես ճանաչեցի,
Եվ, այնուհանդերձ, հայտարարում եմ
առանց կասկածի.
Այլ երանություն չգիտե՛մ՝ գինու վայելքից բացի:

***
Այն, ինչ Տերը սահմանել է ու մեզ տվել արդեն մի օր,
Չենք կարող ո՛չ պակասեցնել,
ո՛չ հավելել ինչ-որ բանով:
Դե ուրեմն, տեղի՛ն ծախսենք ինչ որ ունենք, բարեկամներ,
Առանց այլոց նախանձելու,
ո՛չ մեկից պարտք չխնդրելով:

***
Ի՞նչ է մարմինը քո, Խայա՛մ:
Ինչ-որ վրա՛ն, որտեղ հոգին՝
Թափառումի ելած մի խան, իջևանել է կեսճամփին:
Վաղը ճամփա կընկնի նորից, կշարունակի նա ուղին,
Իսկ մահն իսկույն իր ավա՛րը կհամարի վրանը հին:

***
Չէ՛, մահկանացուն երկնքի հանդեպ
վաղուց է պարտվել,
Հերթով կլլում է, խժռում բոլորիս հողը մարդակեր:
Դեռ կա՞ս, ապրու՞մ ես,
գուցե դրանով անգամ պարծենու՞մ,
Բայց, մեկ է, շուտով դու էլ կդառնաս
մրջյուններին կեր:

***
Չեմ վախենում մահից բնավ,
ոչ էլ իմ բախտը անիծում,
Իսկ դրախտի ունայն հույսով երբևէ չեմ մխիթարվում:
Ինձ միայն կարճ մի ժամկետով տրված
հոգին հավերժական
Սահմանված օրը,
ճի՛շտ ժամին ետ կտամ ես՝ հոժարակամ:

Posted in English, Uncategorized

My Christmas Wish

My main dream this year is peace, I want all wars to end. I hope all the patients will recover, and finally Covid-19 will disappear from the world. 2020 was a very bad year for our country, and not only. Covid-19 spread around the world, there was a war, many people lost someone. Let there be no wars in any country in 2021, and no diseases too. I hope 2021 be a year of peace.

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Գրականություն

Ես կարդացի <<Չարլի Չապլինի նամակը դստերը>> պատմությունը։ Ինձ դուր եկավ նրա կյանքի խորհուրդները, որը ուղված էր իր դստերը։Այդ նամակում նա իր դստերը խորհուրդներ էր տալիս, որ նա բոլորին հավասար է, որ ինչքանել հաջողություններ ունենա իր կյանքում պետք չէ իրեն ավելի բարձր դասի քան ուրիշներին։ Նա պատմում էր թե ինչ դժվար կյանք է ունեցել, ցուրտ ու սոված տարիներին։

Շառլ Ազնավուր «Սուրբ Ծննդյան անսովոր ընթրիք»

Կարդացի <<Սուրբ ծննդյան անսովոր ընթրիք>> պատմվածքը և ինձ դուր եկավ իր պատմությունը։ Ես այս պատմությունից հասկացա, որ այն ինչ մեզ համար ուղղակի առօրյա է անապահով մարդկանց դա կարող է շատ ուրախացնել։ Մենք կարող ենք չնչին բաներով մարդկանց երջանկացնել և հաճելի պահեր պարգևել ինչպես արեց Շառլ Ազնավուրը։Դրա հետ մեկտեղ մենք էլ կարող ենք հաճույք ստանալ մեր արած բարի գործից։ Նրա արած բարությունը փոխադարձ էր, այն մարդկանց, որ նա տարավ իր տուն նրանք լցրեցին իր միայնությունը և նրա Սուրբ Ծնունդը եղավ ավելի լիարժեք։

Posted in English, Uncategorized

Homework

1. Complete the sentences with just, already and yet.

1. She’s just learned to walk. She took her forst steps last week.

2. She hasn’t learned to read yet, but she likes the the pictures.

3. She’s already learned to count from one to five and she’s only one year old!

2. Look at Jake’s to-do list for tidying his bedroom. Write sentences using already and yet.

Jake has already tidied his deks.

Jake hasn’t put his CDs on the shelf yet.

Jake hasn’t picked up the towels and put them in the bathroom yet.

Jake has already made the bed.

Jake hasn’t taken the bin downstairs yet.

Jake has already hung up the clothes.

3. Look at the pictures. What has just happend? Write sentences using the verbs in A and the words in B.

1. They have just had an accident.

2. They have just scored a goal.

3. She has just fallen over.

4. She has just won the trophy.

5. It has just started to rain

Posted in Uncategorized

Ջրածին․ առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ  է   ջրածինը  համարվում   համար մեկ  տարրը  Տիեզերքում…

Ջրածինը համարվում է համար մեկ տարրը, որովհետև ամենատարածվածն է ամբողջ աշխարհում և նույնիսկ տիեզերքում։ Տիեզերքում կան անթիվ անհամար աստղեր, որոնց մեջ կա մեծ քանակով ջրածին: 

2.Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ. …

Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ, որովհետև այն էկոլոգիապես անվտանգ է։

3. Բնութագրեք  ջրածին     քիմիական տարրը.

ա) քիմիական նշանը — H

բ) հարաբերական ատոմային զանգվածը — 1.00794(7)=1

գ) մետա՞ղ է.  թե՞  ոչ մետաղ — ոչ մետաղ

դ) դիրքը պարբերական համակարգում.այսինքն ո՞ր պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է — առաջին պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ

ե) ատոմի կառուցվածքը`(միջուկի լիցքը. ..միջուկում պրոտոների թիվը. ..էլեկտրոնների թիվը…էներգետիկ մակարդակների թիվը ) — միջուկի լիցք — +1, միջուկում պրոտոնների թիվը — 1, էլեկտրոնների թիվը — 1, էներգետիկ մակարդակների թիվը — 1

*4. Որոշեք ջրածինը օդից ծանր է թե՞ թեթև. քանի ՞ անգամ. ..

Ջրածինը օդից 14,5 թեթև է անգամ:

*5.  Դուք  լաբորատորիայում ստացել  եք ջրածին  և այրել։ Նկարագրեք. Ձեր կողմից կատարված լաբորատոր փորձերը  և  գրեք. համապատասխան  ռեակցիաների հավասարումները. …

Zn+2HCl=H2+ZnCl2

2H2+O2=2H2O

*6. Ո՞րն  է ջրածնի առաջացրած և Երկրագնդում ամենատարածված բարդ  նյութը. գրեք  այդ  նյութի քիմիական  բանաձևը  և որոշեք ջրածնի զանգվածայլն բաժինը տոկոսով արտահայտած։

H2O-ն

2.016/18.016=0.1119

0.1119×100=11.19

11.19%

*7. Որտե՞ղ են կիրառում ջրածինը….

Ջրածինը հիմնականում օգտագործվում է ամոնիակ ստանալու համար, որը ելանյութ է ազոտական թթվի, ազոտական պարարտանյութերի արտադրության մեջ: Ջրածինն օգտագործվում է նաև սպիրտների, արհեստական հեղուկ վառելանյութերի, ճարպերի ջրածնավորման, օդերևութաբանական զոնդեր, օդապարիկներ և դիրիժաբլներ լցնելու (հելիումի խառնուրդով) համար: Ջրածնաթթվածնային այրիչներն օգտագործում են մետաղները զոդելու և կտրելու համար:

Posted in Uncategorized

Օդը գազերի խարնուրդ է

Օդի բաղադրությունը

Մոմը այրեցինք այնուհետև օդի մութքը փակեցինք գլանով մոմը հանգեց, և ջուրը բարձրացավ անոթի ծավալի 1/5 չափով: Մոմը հանգեց թթվածնի բացակայության պատճառով:

20 % Օ2

79 % N2

0, 03 % CO2

Ազնիվ գազեր

Հելիում – He

Նեոն – Ne

Արգոն – Ar

Կրիպտոն – Kr

Քսենոն – Xe

Ռադոն – Rn