Posted in Ձմեռային ճամբար 2019

Գետաշեն 16.01.2019թ.

Չորեքշաբթի օրը մենք այցելեցինք Գետաշենի միջնակարգ դպրոց: Այնտեղ մենք տեսանք բազում ձեռքի աշխատանքներ, հանքային քարերի տեսակներ, բույսերի տեսակներ և այլն: Այդ դպրոցում ամեն մի սովորող ունի իր ծառը, դպրոցը ավարտելուց հետո նա այդ ծառը հանձնում է առաջին դասարանի որևէ սովորողի: Հետո մենք գնացինք եկեղեցի, այնտեղ մի քիչ ձնագնդի խաղացինք և մտանք եկեղեցի երգեցինք ու շարժվեցին դեպի դպրոց:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s